Segling över Engelska Kanalen

2010-06-30, Rotterdam

Jag hade bestämt mig för att gå kl 07:00 för att få strömmen med mig vid utseglingen från Rotterdam. På vägen till mynningen, var man tvungen att skifta VHF-kanal 4 ggr, så intensiv är VHF-kommunikationen, att man måste dela upp den på olika kanaler beroende på vilken zon man är. När jag kom till mynningen kom också dimman! Inte precis vad man önskar när man skall korsa den trafikerade farleden ut/in från Rotterdam.

Men plötsligt dök det upp en av Rotterdams hamnbåtar och kallade upp mig! Hade jag gjort något fel? Jag hade seglat väl utanför farleden så det borde inte vara något sådant och det var det inte.

DSC_3421Utan han frågade om jag hade radar, vilket jag ju har. Sedan erbjöd han sig att följa dom och så lotsade han mig över farleden och såg till att jag inte kom in på det stora ankringsområdet utanför Rotterdam. Efter 45 lämnade han mig säkert förvisad om att jag inte skulle ställa till någon oreda. Jag hade bestämt mig för att korsa kanalen precis innan en trafikzon, så att jag kunde ”snedda” över. (I trafikzonerna måste man korsa farleden vinkelrätt). En bit ut såg jag denna fyr, med egen helikopterplatta.

DSC_3422

Vi hade bra vind så vi kunde sträcka över till Dover. Då kom också dimman och vi kom in i en större fiskeflotta. Lena kalla upp mig till ”kommandobryggan”, det var lite läskigt att ha ett 15-20 tal fiskebåtar som ständigt ändrade kurs och man visste att de bara fanns ett hundratal meter bort, men man kunde inte se dom. Snart hade vi passerat dom och jag bestämde mig att gå till Eastbourne och den relativt nybyggda hamnen Soverign.

2010-07-01

Soverign, Eastbourne

004När vi kom fram till slussen till Soverign var kl 12:30. Vi hade klarat de 198 sjömilen på 29,5 timmar. Nedan ser vi hur vi slussas in i hamnen och hur jag använder FLIR kameran för att kunna se hur hamnen ser ut, innan portarna öppnas.

005

006

Hamnen består av en huvudhamn och 3 sidohamnar där det finns öppningsbara boar vid inloppen. Detta måste varit ett gigantiskt byggprojekt med att bygga dessa hamnar, sluss och alla hyreshus. Man började bygga hamnen 1993 och allt var färdigt ca 10 år senare. Vi såg också flera katamaranfiskebåtar, det verkar vara en smart lösning.

009